PTCL injecteert PKR 1 miljard in U Bank

PTCL Injects PKR 1 Billion in U Bank

Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL) heeft een extra eigen vermogen van 1 miljard PKR geïnjecteerd in U Microfinance Bank Ltd. (U Bank), een volledige dochteronderneming van PTCL. Deze kapitaalinjectie zal de Bank in staat stellen verder te profiteren van de mogelijke groeimogelijkheden in de Pakistaanse microfinancieringssector. PTCL injecteert PKR 1 miljard in U Bank.

Gezien het algemene economische landschap, de concurrerende omgeving en de mogelijkheid om een ​​aanzienlijk grote achtergestelde bevolking te bedienen, zal deze kapitaalinjectie de Bank de noodzakelijke groei-impuls geven om haar doelstellingen te benutten en te bereiken.

PTCL injecteert PKR 1 miljard in U Bank

U Bank streeft ernaar traditionele en niet-traditionele klanten te bedienen door middel van disruptieve innovatie, door efficiëntie op te bouwen door middel van digitalisering en door unieke klanten toe te voegen aan haar klantenbestand.

Bij de gelegenheid zei Dr. Daniel Ritz, CEO PTCL en voorzitter U Bank:

“Aangezien de Bank de afgelopen jaren een consistente robuuste groei heeft laten zien, heeft PTCL besloten om U Bank verder te ondersteunen door middel van strategische kapitaalinvesteringen. We zullen streven naar betere kansen om niet alleen PTCL en haar dochterondernemingen uit te breiden, maar ook de economie van Pakistan als geheel te ondersteunen.” Hij voegde eraan toe: “Deze kapitaalinjectie is een bewijs van de toewijding van PTCL aan de nationale zaak om de achtergestelde Pakistanen economisch in staat te stellen.”

Momenteel bedient U Bank meer dan 625.000 klanten, waarvan 30% van de bediende klanten vrouw is. Tegen het einde van 2017 groeide de depositoportefeuille van U Bank van PKR 8,1 miljard naar PKR 11,97 miljard, terwijl de kredietportefeuille groeide van PKR 5,5 miljard naar PKR 10,64 miljard. Het meest significant was het aantal werknemers dat toenam van 939 tot 1253, waar 9% van de totale beroepsbevolking uit vrouwen bestaat.

Uiting van zijn mening, Chief Operating Officer van U Bank, Kabeer Naqvi zei:

“U Bank staat in de voorhoede van de bestrijding van armoede door economische ondersteuning van achtergestelde Pakistanen en is er trots op de Nationale Agenda van de Nationale Strategie voor Financiële Inclusie 2020 te realiseren door bij te dragen aan het binnenhalen van 10 miljoen niet-gebankte klanten in het banknet.” Hij voegde eraan toe: “Bij U Bank zijn we er vast van overtuigd dat toegang tot microfinancieringsdiensten aanzienlijk bijdraagt ​​aan het opbouwen van een meer inclusieve samenleving, wat leidt tot het binnenhalen van achtergestelde bevolkingsgroepen in het bankennet.”

U Bank’s Branchless Banking biedt diensten aan onder de vlag van UPaisa, in samenwerking met telefoon. Deze service wordt aangeboden tegen bijna 45.000 agentlocaties in heel Pakistan.

0 Shares:
You May Also Like