PTA’s nieuwe verordening “DIRBS” om illegale/gesmokkelde mobiele apparaten in Pakistan te helpen blokkeren

Internet Censorship in Pakistan's Findings from 2014-2017 make their claims!!

Sinds de komst van 3G- en 4G-telecomdiensten is er de afgelopen twee jaar een snelle toestroom van slimme apparaten naar Pakistan. De hoge invoerrechten en belastingen op handsets hebben echter geleid tot een sterke stijging van de smokkel van handsets, via illegale kanalen, met grote inkomstendervingen voor de staatskas tot gevolg. PTA’s nieuwe verordening “DIRBS” om illegale/gesmokkelde mobiele apparaten in Pakistan te helpen blokkeren.

Miljoenen illegale en gestolen mobiele handsets, tablets, SIM-gebaseerde routers, laptops en replica-apparaten met ongeldige IMEI’s worden nu verkocht en gebruikt in het land. Het misbruik van deze niet-geregistreerde handsets voor criminele en frauduleuze activiteiten kan niet worden getraceerd of gecontroleerd via mobiele netwerken, wat een ernstige bedreiging vormt voor de openbare veiligheid.

PTA’s nieuwe verordening “DIRBS” om illegale/gesmokkelde mobiele apparaten in Pakistan te helpen blokkeren

Het realiseren van dit probleem, de Pakistaanse Telecommunicatie Autoriteit (PTA) lanceert nu een alomvattend initiatief om smokkel en diefstal van mobiele apparaten te ontmoedigen door deze illegale en vervalste handsets die in het land actief zijn, te blokkeren. Het nieuwe systeem gaat heten ‘Apparaatidentificatie, registratie en blokkeringssysteem’ (DIRBS), die het afzonderlijke IMEI-nummer van elk apparaat zal gebruiken, samen met andere parameters, om te helpen bij het identificeren, bewaken en reguleren van dergelijke apparaten. De IMEI van illegale apparaten zal worden gemeld aan de mobiele bedrijven en andere betrokken instanties.

De telecomregulator van Pakistan zal de DIRBS exploiteren als een ‘Gecentraliseerd Identiteitsregister Apparatuur’ om het gebruik van mobiele apparaten die via het grijze kanaal worden gesmokkeld, te ontmoedigen. Dit systeem genereert verschillende lijsten, waarin de juridische status en authenticiteit van alle handsets worden gecategoriseerd. Elke afzonderlijke IMEI wordt gekoppeld aan een specifieke ‘Computerized National Identity Card’ (CNIC) van de geregistreerde gebruiker, die officieel verbonden moet zijn via een bepaald mobiel netwerk.

Volgens de nieuwe regelgeving van PTA moeten bedrijven of individuen die apparaten importeren/dragen voor persoonlijk gebruik, hun apparaten registreren en een certificering krijgen van naleving van technische normen. Elk apparaat met een IMEI dat niet aan de wettelijke criteria voldoet, wordt op de zwarte lijst gezet. Daarom kan het zich niet registreren of werken via een mobiel netwerk in het land.

DIRBS zal voorzien; op gezette tijden de ‘Black Lists’, ‘Exception Lists’ en ‘Notification Lists’ aan de Mobile Network Operators (MNO’s) geüpdatet. De MNO’s zullen deze lijsten dan ook gebruiken voor het blokkeren en deblokkeren van mobiele apparaten en het informeren van de abonnees, waar nodig.

Mobiele communicatiediensten worden geweigerd voor alle apparaten waarvan de IMEI’s zijn opgenomen in de bijgewerkte ‘Black List’. De specifieke IMEI’s en hun abonnementskoppelingen die zijn opgenomen in de operatorspecifieke ‘Uitzonderingenlijst’ zullen echter mobiele communicatiediensten blijven ontvangen, zelfs als hun IMEI’s op de zwarte lijst staan. De ‘Meldingslijst’ wordt ook MNO-specifiek en zal worden gebruikt om mobiele apparaten met bepaalde problemen aan te duiden. De relevante MNO’s kunnen met dergelijke apparaten communiceren en de problemen helpen oplossen. Als de problemen met het apparaat gedurende een bepaalde periode onopgelost blijven, wordt de IMEI ervan naar de zwarte lijst gestuurd.

Elk apparaat dat door PTA op de zwarte lijst staat, wordt niet geactiveerd, behalve voor verloren, gestolen en typegoedgekeurde apparaten, die zijn geverifieerd door DIRBS in overeenstemming met de SOP. Volgens de regelgeving mogen ‘Compliant and Approved’-apparaten die in Pakistan roamen, tijdelijk in het land werken. MNO’s staan ​​de installatie van eindapparatuur/-apparatuur die niet door PTA is goedgekeurd, niet toe.

PTA zal de vereiste hardware, software en infrastructuur voor DIRBS installeren om de producenten van mobiele telefoons en netwerkoperators in staat te stellen zich bij PTA te melden en illegale apparaten of bedrijven die handelen in gestolen apparaten te blokkeren. Alle MNO’s zullen echter op eigen kosten hun hardware- en softwaresystemen upgraden om dit nieuwe systeem te ondersteunen en de mobiele apparaten die op de zwarte lijst staan ​​te blokkeren.

De innovatieve oplossing zal de overheidsinkomsten verhogen en het hele mobiele ecosysteem ten goede komen, door ervoor te zorgen dat apparaten alleen via legale kanalen worden geïmporteerd. Naast het maken van lijsten met illegale, gesmokkelde en gestolen telefoons, zet PTA zich ook in om alle mobiele winkels te sluiten die het knipperen / wijzigen van IMEI’s op apparaten aanbieden. In tal van andere landen bestaan ​​al soortgelijke monitoringsystemen, waar positieve resultaten worden geboekt om de belangen van de consument te beschermen.

0 Shares:
You May Also Like