Introductie van een browser voor het kwantuminternet

Afgelopen vrijdag presenteerde de Nederlandse organisatie QuTech daadwerkelijk de eerste browser voor het quantum internet. In feestelijke sfeer werd de “quantum network browser” QNE (Quantum Network Explorer) gelanceerd. In feite is QNE een softwarestack voor het ontwikkelen van kwantumtoepassingen met algemeen beschikbare softwaretools en zelfs zonder de noodzaak van kennis van kwantumfysica.

De Nederlandse onderzoeksorganisatie QuTech is een landelijk centrum voor kwantumonderzoek onder het beschermheerschap van de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), evenals de vereniging Quantum Delta NL. QuTech-activiteiten vinden ook plaats in het kader van de werkzaamheden onder toezicht van de pan-Europese Alliantie voor het Quantum Internet. Het creëren van softwaretools voor het transparant en eenvoudiger bouwen van kwantumtoepassingen is een van de fundamenten van het toekomstige kwantuminternet, dat vroeg of laat zal komen.

De Quantum Network Explorer werkt momenteel aan het simuleren van quantumcomputers. In de toekomst zal simulatie worden vervangen door echte kwantumhardware. Het is belangrijk om te onthouden dat QuTech in het voorjaar van dit jaar een prototype heeft gemaakt van een internetnetwerk met drie knooppunten met ondersteuning voor een kwantumgegevensuitwisselingsprotocol via een kwantumrouter. Met andere woorden, quantum “hardware” kan al worden getest op het niveau van uitwisselingsprotocollen, waarbij experimenten niet op een simulator worden opgezet, maar op echte apparatuur met kwantumeigenschappen.

De lancering van Quantum Network Explorer heeft echter andere taken: het is de bedoeling om zoveel mogelijk specialisten programmeren voor quantumplatforms te leren. Toegang tot browser- en ontwikkelaarsplatform vindt u via deze link…

0 Shares:
You May Also Like