Deze apps zijn ontwikkeld door MOITT voor mensen met een handicap

These Apps are Developed by MOITT for People with Disabilities

Ministerie van IT en Telecom (MOITT) en de Pakistaanse IT-sector heeft samengewerkt om een ​​app te ontwikkelen voor geestelijk of lichamelijk gehandicapte mensen in Pakistan. MOITT financiert in dit opzicht al verschillende programma’s en om hieraan tegemoet te komen, bereiden veel particuliere organisaties zich voor om specifieke apps te ontwikkelen voor de doelmarkt, namelijk mensen uit Pakistan met een handicap.

Industrie-analisten voorzien dat het een zeer positieve hervorming is, maar dat er voortdurende inspanningen nodig zijn om definitieve veranderingen op de markt te brengen. MOITT werkt echt hard om IT-startups te promoten en heeft Rs 124 miljoen toegewezen voor training en investering in Stat-ups.

MOITT werkt er hard aan om IT Startups te promoten

Van de totale wereldbevolking, Een miljard mensen dat vormt 15% van de wereldbevolking, een of andere vorm van lichamelijke of geestelijke beperking ervaart. Dit aantal is hoger in ontwikkelingslanden zoals Pakistan.

Wereldbank meldde ook dat een vijfde van het geschatte wereldwijde totaal of 110 miljoen en 190 miljoen mensen hebben een aantal belangrijke handicaps. Een onderzoek analyseert dat mensen met een beperking, gemiddeld en als groep, meer kans hebben op nadelige sociaaleconomische resultaten dan mensen zonder dergelijke beperkingen. Deze kunnen bestaan ​​uit minder onderwijs, slechtere gezondheidsresultaten, lagere werkgelegenheid en hogere armoedecijfers.

PWD’s statistieken onthulden dat er ongeveer 710.995 mensen zijn die lijden aan psychische aandoeningen in Pakistan. Er zijn slechts 330 speciale scholen voor hen. Met dit in het achterhoofd is er behoefte aan zo’n app die niet alleen zulke speciale mensen opleidt, maar hen ook gemak biedt bij hun dagelijkse taken.

In 2016, werden vijf apps bekroond met de PTA Mobile App Award. Een daarvan was Smart Devices, dat mensen met een beperking helpt bij het aan-/uitzetten van elektrische apparaten zoals ventilatoren, verlichting, etc.

Een andere Android-bases-app genaamd Vertel het me helpt mensen met een visuele beperking om hen meer inzicht te geven in de omgeving.

De app, iCataract biedt een eenvoudig en goedkoop zelfwerkend cataractdetectiesysteem dat via een mobiele applicatie wordt uitgevoerd. Last but not least is de mobiele applicatie Accurate Position Marking die mensen helpt bij revalidatie na verwondingen, waaronder hoofd- en schouderblessures.

Een andere app Uitrollen wordt ook gelanceerd dat informatie geeft over alle restaurants en hotels die mensen met een fysieke beperking faciliteren.

Yusuf Hussain, CEO van Ignite zei:

We zetten innovatie in om medeburgers, uitgedaagd door beperkingen, te helpen een betrokken en bevredigend leven te leiden.”

Met de Bloom IT-sector in Pakistan werken veel startups onvermoeibaar om speciale en verstandelijk gehandicapte mensen in staat te stellen hun sociale, culturele, politieke en economische integratie te verbeteren.

0 Shares:
You May Also Like