De technische startups van 2018 krijgen 124 miljoen PKR toegewezen door het ministerie van IT

Ministry of Information

Ministerie van Informatietechnologie (MoIT) heeft onlangs de handen ineengeslagen met de Pakistaanse informatiesector om samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe interactieve en innovatieve apps die kunnen worden gebruikt voor mensen met een verstandelijke beperking. Het ministerie van Informatietechnologie heeft besloten om verschillende particuliere startups te financieren onder de paraplu waarvan deze particulier werkende startups zouden werken en specifiek ontworpen applicaties voor de doelmarkt zouden maken.

Volgens verschillende bronnen zijn vooral brancheanalisten en experts van mening dat het een zeer goede initiator is voor sociaaleconomische inclusie van dergelijke individuen die een goed platform nodig hebben om te leren en te werken. Het hebben van deze apps kan een noodzakelijke verandering brengen in de samenleving en in het leven van deze individuen.

Om dergelijke start-ups te promoten, heeft het ministerie van Informatietechnologie volgens details Rs.124 miljoen toegewezen voor de juiste training. De investeringen in start-ups gebeuren onder Ignite, dat voorheen bekend stond als het Nationaal ICT R&D Fonds.

Volgens het recente rapport van de Wereldbank lijdt bijna 15% van de totale wereldbevolking aan een soort van lichamelijke en geestelijke stoornis, die ook vaker voorkomt in de ontwikkelingslanden. Ook ervaart een vijfde van het geschatte wereldwijde totaal, of tussen de 110 miljoen en 190 miljoen mensen, aanzienlijke handicaps.

Gemiddeld en als afzonderlijke entiteit/groep hebben mensen met fysieke en mentale beperkingen meer kans op nadelige sociaaleconomische resultaten dan mensen zonder dergelijke beperkingen of fysieke en mentale uitdagingen. Deze kunnen bestaan ​​uit minder onderwijs, geen toegang tot voedsel en gezondheidsfaciliteiten, slechtere gezondheidsresultaten, werkloosheid en extreem hogere armoedecijfers.

Er zijn al enkele apps gelanceerd voor de doelmarkt. In 2016 ontvingen vijf apps de PTA Mobile App Award, wat op zich al een mooie prestatie is. Een van hen was “Slimme apparaten” die mensen met een beperking helpt om elektrische apparaten zoals ventilatoren, lampen etc. aan/uit te zetten zonder dat ze telkens hoeven op te staan. Deze app maakte het voor dergelijke mensen gemakkelijker en handiger om hun dagelijkse routine-basistaken te bemachtigen.

Nog een op Android gebaseerde spraaktoepassing “Vertel het me” gelanceerd, helpt het mensen met een visuele beperking om hun omgeving te leren kennen.

Er is nog een app beschikbaar in de Google Play Store met de naam “Uitrollen”het geeft informatie over alle restaurants en hotels die mensen met een lichamelijke beperking faciliteren.

Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) kunnen aanzienlijke verbeteringen aanbrengen in het leven van mensen met een fysieke of mentale beperking. De start-ups hebben het potentieel om deze mensen in staat te stellen hun sociale, culturele, politieke en economische integratie in gemeenschappen te verbeteren door het aantal beschikbare activiteiten uit te breiden.

“We passen innovatie toe om medeburgers, die worden uitgedaagd door beperkingen, te helpen een betrokken en bevredigend leven te leiden”, aldus de CEO van het nationale technologiefonds, Ignite, Yusuf Hussain.

0 Shares:
You May Also Like