Child Helpline International & Telenor werken samen om kinderen in Pakistan te helpen online veilig te blijven

Child Helpline International & Telenor Team Up to Help Children in Pakistan Stay Safe Online

Een recordaantal van bijna 24 miljoen kinderen en jongeren over de hele wereld nam in 2016 contact op met een kinderhulplijn. Child Helpline International en Telenor werken samen om kinderen in Pakistan te helpen online veilig te blijven.

Child Helpline International & Telenor werken samen om kinderen in Pakistan te helpen online veilig te blijven

Als antwoord op deze groeiende behoefte aan ondersteuning, zijn Child Helpline International en Telenor Group een partnerschap aangegaan om capaciteit op te bouwen bij kinderhulplijnadviseurs en lanceren ze hun eerste online trainingsmodule over online bescherming van kinderen. Deze module is vanaf vandaag beschikbaar voor kinderhulplijnbegeleiders en vrijwilligers over de hele wereld.

Nieuwe online trainingsmodule gelanceerd

De module zal kinderhulplijnadviseurs en vrijwilligers kennis laten maken met de essentie van online veiligheid en digitale vaardigheden van kinderen, waardoor de competentie van eerstelijns ondersteunend personeel wordt vergroot. Het bevat praktische leerscenario’s die kinderhulplijnbegeleiders tegenkomen wanneer ze met kinderen praten over cyberpesten, ongepaste en illegale inhoud en online seksueel misbruik. De module is ontwikkeld in samenwerking met kinderhulplijnen in de markten van Telenor en de jeugdadviesraad van Child Helpline International, #Youth. Het is momenteel beschikbaar in het Engels.

Magdalena Aguilar, Co-Chief Executive bij Child Helpline International zei:

“Dit is de eerste keer dat we een online ‘leren door te doen’-ervaring kunnen bieden. De module is ontworpen om de dagelijkse werkervaringen van kinderhulplijnbegeleiders en vrijwilligers weer te geven om ervoor te zorgen dat het geleerde direct in hun werk kan worden toegepast.”

Het partnerschap vormt een aanvulling op de bestaande programma’s voor veilig internet van Telenor Pakistan, waaronder iChamp, in samenwerking met Faceook en Safe Internet and School Outreach Program. Via beide initiatieven hebben we meer dan 350.000 kinderen onderwezen over veilig internetgebruik. Medewerkers waren de vaandeldragers van deze agenda en via het vrijwilligersprogramma voor medewerkers, Humqadam en Customer First Day werden meer dan 5.000 kinderen bewust gemaakt van hoe ze online veilig kunnen blijven.

Irfan Wahab Khan, CEO Telenor Pakistan zei:

“Hoewel het onze ambitie is om een ​​digitaal verbonden Pakistan te verzekeren en de voordelen van internet naar de massa te brengen, leren we onze kinderen ook hoe ze veilig internet kunnen gebruiken. Telenor Pakistan heeft georkestreerde inspanningen geleverd om de veiligheid en beveiliging van kinderen in de virtuele wereld te waarborgen. “We verspreiden bewustzijn en faciliteren maatregelen om de online wereld een veilige plek te maken. Door voortdurende inspanningen zullen we ervoor zorgen dat internet een nuttig en ondersteunend instrument voor de samenleving blijft.”

Deze initiatieven, samen met de recente samenwerking met Child Helpline International, versterken Telenor’s inzet voor de VN SDG’s 10 & 16.2, Verminderde ongelijkheden en uitroeiing van misbruik en geweld tegen kinderen.

Meer kinderen zoeken hulp bij online problemen

“Uit de gegevens blijkt een toename van het aantal kinderen dat hulp zoekt bij online problemen zoals cyberpesten of online seksueel misbruik. Bij Telenor zien we het belang in om ervoor te zorgen dat aan deze behoefte wordt voldaan met hoogwaardige ondersteuning van goed opgeleide adviseurs. Investeren daarom in capaciteitsopbouw bij een instelling die is ontworpen als vangnet voor kinderen in nood. We versterken bestaande mechanismen met digitale middelen”, zegt Mai Oldgard, Head of Sustainability bij Telenor Group. “Samen met ervaren partners willen we een ondersteunend ecosysteem stimuleren dat risico’s aanpakt en de veerkracht vergroot”, voegde ze eraan toe.

“In het internettijdperk is het van essentieel belang dat alle belanghebbenden samenkomen en plannen maken voor de collectieve veiligheid van onze kinderen online. Ik ben erg blij dat deze e-learningmodule vorm heeft gekregen na een grote consultatieoefening, vooral van de jongeren die een spil zijn in de digitale wereld”, zegt Divyansh Dev, lid van #Youth van Child Helpline International.

Over Telenor Group

Telenor levert sinds 1855 communicatiediensten en is vandaag de dag een van ‘s werelds grootste mobiele operators in markten in Scandinavië, Centraal-Oost-Europa en Azië. In het kader van Telenor’s inzet voor de VN-doelstelling voor duurzame ontwikkeling nummer 10 Verminderde ongelijkheden, heeft Telenor veel initiatieven genomen om kinderen en ouders hulpmiddelen te bieden voor online bescherming van kinderen en hoe ze online veilig kunnen blijven via het wereldwijde programma Be Smart Use Heart.
https://www.telenor.com/

Over Kinderhulplijn Internationaal

Child Helpline International is een van ‘s werelds grootste collectieve impactorganisaties, een netwerk van 181 organisaties in 147 landen (december 2017), dat jaarlijks miljoenen contacten legt met kinderen en jongeren die ondersteuning en bescherming nodig hebben. Sinds de oprichting in 2003 heeft het de oprichting en versterking van kinderhulplijnen ondersteund en gegevens van kinderhulplijnen geïnterpreteerd om hiaten in kinderbeschermingssystemen aan te tonen en om te pleiten voor de rechten van kinderen en jongeren over de hele wereld. Elk kind heeft een stem en het netwerk van Child Helpline International streeft ernaar om hun stem te laten horen, respecteren en na te leven.

0 Shares:
You May Also Like